Thumb 91fc551e9243d214806f7e6b869f44f723ebd3d6
Qr
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Yvette Moerdijk

Ik collecteer omdat:

Er veel geld nodig is om het leven met (ernstige) astma draaglijk te maken!

Tikkie
9

donaties

€ 55

ingezameld