Thumb 86a28e7ef76985d0878ea6e25cb15e91b0dc2ab8

Tim en Michelle Adriaansen

Ik collecteer omdat onze familie op dit moment hard word getroffen door Corona. Er is veel geld nodig om te zorgen dat die rotziekte verdwijnt.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie