Thumb 85bb466d3881c573fce399c6bdb4f5bfcdeaa469
3d91f8fbabd6550e735f6fe180dd87683fcb419c

Sheilah Hoenderken

Ik collecteer omdat:

Ik zelf van kinds af aan een longaandoening heb. Met de juiste medicatie heb ik dit onder controle, hiervoor is veel onderzoek nodig, zodat medicatie en behandelingen blijvend kunnen ontwikkelen!

0

donaties

€ 0

ingezameld