Thumb 85bb466d3881c573fce399c6bdb4f5bfcdeaa469
3d91f8fbabd6550e735f6fe180dd87683fcb419c

Sheilah Hoenderken

Ik collecteer omdat:

Ik zelf van kinds af aan een longaandoening heb. Met de juiste medicatie heb ik dit onder controle, hiervoor is veel onderzoek nodig, zodat medicatie en behandelingen blijvend kunnen ontwikkelen!

29

donaties

€ 215

ingezameld