Thumb 69228b83314e6b9315b99a861dc39c2efc817787

Ria de Jong

Ik collecteer omdat

Ik een bijdrage wil leveren aan nog meer onderzoeksmogelijkheden naar longziekten, met name COPD.

24 donateurs
€ 143 ingezameld