Privacy Statement


V4 10-05-2022 | 06:59

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, online collectanten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) op longfonds.digicollect.nl, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de bovengenoemde website.

Longfonds is eigenaar van deze online collectewebsite en de via deze website verkregen data. Longfonds bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Longfonds de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Longfonds heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Voor de uitgebreide privacy-statement van Longfonds verwijzen we je naar longfonds.nl/privacy.