Thumb 95bc5f0979df9f088e630a04a136fa7f1e871e61
Qr
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Marloes Kwakkel

Ik collecteer omdat:

Ik zelf een milde vorm van astma heb en weet hoeveel verschil "lucht" hebben, kan maken in je leven. Gelukkig ben ik door fysiotherapie en sportbegeleiding steeds minder afhankelijk van medicatie, ben ik veel minder vaak ziek en voel ik me goed. Dat gun ik iedereen!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld