Thumb 59d26235eb607d5b95b8dfd6b1c3526811c1673f

Marloes Kwakkel

Ik collecteer omdat

Ik zelf een milde vorm van astma heb en weet hoeveel verschil "lucht" hebben, kan maken in je leven. Gelukkig ben ik door fysiotherapie en sportbegeleiding steeds minder afhankelijk van medicatie, ben ik veel minder vaak ziek en voel ik me goed. Dat gun ik iedereen!

0 donateurs
€ 0 ingezameld