Marion Zuurveen

Ik collecteer omdat Ik zelf astma heb en dus uit ervaring weet wat het is om een longziekte te hebben. Hoe meer geld het longfonds heeft hoe meer ze zich kunnen inzetten voor longziekten.
0 Donateurs
€ 0 Opgehaald