Thumb b601e9fb63e717a3f904f7cab60bd94698ddce2e
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Marianne Van Maanen-van Est

Ik collecteer omdat:

Vandaag weer een rondje in de buurt gelopen voor het longfonds.
Voor mij en heel veel mensen heel vanzelfsprekend dat ademhalen vanzelf gaat. Maar dat is helaas niet voor iedereen zo. Daarom voor mij een kleine moeite om geld in te zamelen voor de beste zorg voor longpatiënten.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld