Thumb a3d6e39a9b1eb027a08f64798a314fabee73f9cf
3d91f8fbabd6550e735f6fe180dd87683fcb419c

Kitty Simons

Ik collecteer omdat:

Gezonde longen absoluut niet vanzelfsprekend zijn en ik op deze manier alle fantastische longartsen, longverpleegkundigen en het team van het Nederlands Astma Centrum Davos wil bedanken voor alle tijd, liefde en expertise die ze in mij hebben gestoken in de hoop dat met het geld er nog meer onderzoek gedaan kan worden zodat de impact van chronische longaandoeningen steeds minder groot wordt.

0

donaties

€ 0

ingezameld