Thumb 736756fc1b521d12bf4a19df80e8831055cf68fe

joke simon

Ik collecteer omdat

Ik zelf de longziekte alpha 1 heb.
Voor deze ziekte zijn nog steeds geen medicijnen.

0 donateurs
€ 0 ingezameld