Thumb 0a9d97378a996ad848c8e610c34cc4db0dcc8469

Jasmina De Bruijn Fiddani

Ik collecteer omdat

Er nog meer onderzoek moet komen naar Bronchopulmonale Dysplasie (BPD).

11 donateurs
€ 77 ingezameld