Thumb 8b0864e6ec61dab8da203550f094c1ac0376c177

Iris Goud

Ik collecteer omdat

Omdat elke euro telt!! We geen idee hebben, hoe het zou zijn om als "gezond" mens geen adem te hebben ...

174 donateurs
€ 1.056 ingezameld