Thumb 6b104b4d3e241dd2f80bb089e2da229248d065ee
3d91f8fbabd6550e735f6fe180dd87683fcb419c

Michaël Coppens

Ik collecteer omdat:

Levenslucht van levensbelang is, zeker voor hardlopers. En ik als astmapatiënt, die dankzij medicatie sinds 5 jaar ook kan hardlopen, wil mijn dankbaarheid uiten door de halve marathon te lopen en hiermee geld op te halen voor verder longonderzoek.

0

donaties

€ 0

ingezameld