Thumb 7e3fb206b8fac8f4638a280dd5e50e6001f3bc4e
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Hans Stellingsma

Ik collecteer omdat:

ik heilig geloof in de doelen die ons Fonds nastreeft. Uw geld komt goed terecht!
Astma de wereld uit, kapotte longen repareren en een betere behandeling van ernstige longziekten. Dat zijn onze dromen.

helpt u mee onze dromen te verwezenlijken? DANK bij voorbaat

Hans Stellingsma
voorzitter Raad van Toezicht

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld