Thumb f7e5ad13cea802aa9e463213f2073da0a023fefa

Gonda Arends

Ik collecteer omdat

Ik doneer voor het Longfonds omdat mijn vader aan copd leed en al in 1999 is overleden . Als kind heb ik mijn vader Spaans benauwd gezien en snakkend naar lucht. 


Doneer voor meer lucht voor nu en in de toekomst. Zodat het Longfonds meer onderzoek kan doen. Nu zie ik Carona de kop opsteken. Help de collectebus vol te krijgen!!

3 donateurs
€ 12 ingezameld