Thumb 17b8d8d232f97b0fd7aa381d3ee7f94547e6b676

Evelien Smit

Ik collecteer omdat

Onderzoek, behandelingen en medicatie nodig zijn om ziektes zoals longfibrose onder controle te krijgen. ❤️

88 donateurs
€ 1.155 ingezameld