Thumb 18c9f80152c39a878a097a26148fe65835806815

Douwe Van Duijvendijk

Ik collecteer omdat In deze Corona periode weer is gebleken dat longen hele belangrijke organen zijn. Heel spijtig dat de week dat het longfonds had mogen collecteren (dat mag alleen in de specifieke week die je krijgt toegewezen), een virus dat voornamelijk impact heeft op de longen niet mag collecteren. Dus super goed initiatief dat de collectebus nu ook virtueel is.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie