Thumb a756433a0c94a0b1468510f78f978a8c3b135e85

Claudia van Houtum

Ik collecteer omdat

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een longziekte, zoals astma of COPD. Voor hen is gewoon ademhalen niet vanzelfsprekend.... dit is ook bij mijn vader het geval. Hij leeft al heel veel jaren met COPD en op deze manier wil ik graag mijn steentje bijdragen en zal ik dan ook, tijdens de collecteweek van 11 t/m 16 mei 2020, in mijn wijk gaan collecteren voor dit goede doel.

0 donateurs
€ 0 ingezameld