Thumb 5fa2e2201836f7425ea4e499a25e9da23a1e5b4a

Barbara-Ann Van de Ruit

Ik collecteer omdat

Het long fonds heeft alle hulpmiddelen nodig om verder onderzoek te doen naar longziektes , zeker in deze tijd waarin veel mensen de gevolgen ervaren van longproblemen. Ik collecteer omdat
1,2 miljoen Nederlanders waaronder ikzelf een longziekte hebben. Als longpatiënt voel ik mij nu extra kwetsbaar.
Help het Longfonds met een virtuele donatie, juist nu.

3 donateurs
€ 30 ingezameld