Thumb 01443f9735a855209e13a8a9fd0af45e15f833b8
Qr
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Anne Leendertse

Ik collecteer omdat:

ik weet hoe belangrijk schone lucht is! Schone lucht is voor mij als astma patient van levensbelang, voor mijn zoon met astma, voor mijn familieleden met longziektes en zoveel longpatiënten met mij. Schone lucht maakt het leven van veel longpatiënten makkelijker en leuker EN kan longziektes voorkomen. Ik ben zeer beperkt door mijn astma en droom van een wereld zonder astma. Ik zet nu mijn kennis, kunde en kostbare energie in voor een toekomst met schone lucht en een wereld zonder astma, voor de nabije toekomst en voor iedereen die na ons komt. Jij kan ook helpen met jouw bijdrage, financieel of in energie.
Met jouw bijdrage kunnen we bij het longfonds werken aan mijn droom: schone lucht voor iedereen in een wereld zonder astma.

Tikkie
65

donaties

€ 833

ingezameld